موسسه فرهنگی اجتماعی خط امان کاشان

نشانی: کاشان، فاز دو ناجی آباد، بلوار بهارستان

تلفن:03155427469

دورنگار:03155427470

کدپستی: 8719777050

مدرسه علمیه آيت الله ابوتراب امامي كاشاني(ره)

نشانی: کاشان، میدان کمال الملک، کوی فردوس دوم

تلفن: 03155224092

دورنگار: 03155228185

پیامک: 66000999256

کدپستی: 8713954671


ایتا اخبار خط امان: https://eitaa.com/khateaman

زائرسرای حضرت ولی عصر(عج):

نشانی: كاشان-مشهد اردهال-جنب امامزاده سلطانعلي ابن امام محمد باقر(ع)

تلفن: 03155633710

دورنگار: –

کدپستی: –

مجتمع پژوهشی حوزوی حضرت ولیعصر(عج)

نشانی: کاشان، فاز دو ناجی آباد، بلوار بهارستان

تلفن:03155427469

دورنگار:03155427470

کدپستی: 8719777050

فهرست