موسسه فرهنگی اجتماعی خط امان در نظر دارد در دو بخش فرهنگی و اجتماعی نقش موثری در تحقق اهداف خود ایفا نماید:

امور فرهنگی

1) موسسه در نظر دارد جهت تقویت زیرساخت هاي اسلامی شهرستان با توجه به پتانسیل بالاي شهرستان در جذب طلاب حوزه هاي علمیه کل کشور با بهره برداري از مدرسه علمیه مرحوم آیت الله ابوتراب امامی کاشانی (ره)و تکمیل طرح هاي توسعه عمرانی فضاهاي آموزشی و سالن همایش گامی موثر و بسزایی بردارد.
2) موسسه در نظر دارد تا با حفظ و نشر آثار موسس محترم خود حضرت آیت الله محمد امامی کاشانی(دامه عزه)همچون کتاب خط امان و ترجمه کتاب بشاره الامان فی موعد الادیان و دیگر آثار علمی و پژوهشی با محوریت مسئله بسیار مهم و موثر مهدویت و تحول جهانی به زبان هاي مختلف خارجی در داخل و خارج از کشور ارتباط نزدیکی را با مخاطبان خود باز کند تا ضمن آشنایی اندیشمندان و متفکران با این آثار ارزنده ،زمینه هاي همکاري پژوهشگران و محققان را با این موسسه در عرصه هاي مختلف فراهم سازد.
3) برگزاري همایش ها و کنگره هاي ملی به منظور تقویت فکري بنیان مهدویت و تحولات جهانی و مسائل روز دنیا
4) موسسه درنظر دارد با توسعه و تکمیل مجتمع پژوهشی و حوزوي حضرت ولی عصر (عج) نیاز مسکن موقت طلاب درحال تحصیل هجرت نموده به کاشان را مرتفع سازد.
5) جمع آوري هدایا و کمک هاي نقدي و غیر نقدي خیرین ،نیکوکاران، واقفین و .. اعم از دولتی یا غیر دولتی
6) موسسه در نظر دارد با خدمات رسانی و بهره مندي از زائر سراي حضرت ولی عصر(عج)مشهد اردهال نسبت به زوار حضرت سلطان علی ابن محمد باقر (ع) ایفاي نقش نماید.

امور اجتماعی

1) مساعدت به نیازمندان به صورت موردي از قبیل کمک در تهیه دارو و درمان و مساعدت به تامین جهیزیه افراد محتاج و نیازمند و سایر نیازهاي خانواده هاي تهیدست و گرفتار
2) اهتمام به تقویت ارزشهاي الهی و انسانی
3) اهتمام به فرهنگ سازي و نشر معارف اسلامی و اهل بیت (ع)
4) خدمات رسانی و حمایت مادي و معنوي از زوار ،طلاب کم بضاعت

 

*** موسسه فرهنگی اجتماعی خط امان کاشان ***