برنامه تلویزیونی خط امان با حضور حضرت آیت الله امامی کاشانی (دام ظله)  با موضوعیت مهدویت در 7 قسمت 30 دقیقه ‌ایی، با مجری گری آقای حسن سلطانی، تهیه شده در گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما به شرح ذیل، تقدیم حضور می‌گردد. ( ارائه شده توسط  وب سایت شبکه قرآن و معارف سیما )

برای مشاهده جلسه اول اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده جلسه دوم اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده جلسه سوم اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده جلسه چهارم اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده جلسه پنجم اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده جلسه ششم اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده جلسه هفتم اینجا را کلیک کنید